Peranti Tablet untuk Pelajar Sekolah bagi tujuan PdPR


Peranti Tablet untuk Pelajar Sekolah bagi tujuan PdPR


Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) Negeri Selangor
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
Published: Jul 08, 2021
40%
RM 5,620.00 RM 14,000.00


420
Baki Lot Diperlukan
281
Lot Telah Terbeli
152
Penyumbang
299
Pengunjung

1 Lot = RM 20.00
700 Lot Ditawarkan

GPMS Selangor telah menerima permohonan bantuan peranti 'tablet' untuk kegunaan pelajar sekolah bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Justeru, bagi peringkat permulaan ini, GPMS Selangor memerlukan 20 unit peranti tablets untuk disumbangkan.

Read More


Recent Contribution
Nurin  RM20.00
Top Contribution
Rahaya  RM520.00
First Contribution
Myra  RM40.00

420

Baki Lot Diperlukan

281

Lot Telah Terbeli

152

Penyumbang

299

Pengunjung
Recent Contribution
Nurin  RM20.00
Top Contribution
Rahaya  RM520.00
First Contribution
Myra  RM40.00