Peranti Tablet untuk Pelajar Sekolah bagi tujuan PdPR


Peranti Tablet untuk Pelajar Sekolah bagi tujuan PdPR


Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS) Negeri Selangor
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur
Published: Jul 08, 2021
40.14%
RM 5,640.00 RM 14,000.00


419.0
Baki Lot Diperlukan
282.0
Lot Telah Terbeli
153
Penyumbang
915
Pengunjung

1 Lot = RM 20.00
700 Lot Ditawarkan

GPMS Selangor telah menerima permohonan bantuan peranti 'tablet' untuk kegunaan pelajar sekolah bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR). Justeru, bagi peringkat permulaan ini, GPMS Selangor memerlukan 20 unit peranti tablets untuk disumbangkan.

Read More


Recent Contribution
Nurul  RM20.00
Top Contribution
Rahaya  RM520.00
First Contribution
Myra  RM40.00

419.0

Baki Lot Diperlukan

282.0

Lot Telah Terbeli

153

Penyumbang

915

Pengunjung
Recent Contribution
Nurul  RM20.00
Top Contribution
Rahaya  RM520.00
First Contribution
Myra  RM40.00