Kembali

 

MARHAEN.MY Borang Pendaftaran - Individu

Borang Pendaftaran

* Required
Maklumat Pemohon : *

Nombor Kad Pengenalan :
 

Muat Naik Salinan Kad Pengenalan Hadapan :

The pic id no copy field is required.

Muat Naik Gambar Selfie Bersama Kad Pengenalan Hadapan :

The pic id selfie field is required.

Nama Penuh :

Nombor Telefon :

E-mel :

Maklumat Penerima : *

Nombor Kad Pengenalan :
(Tanpa simbol -) Contoh: 941118101234

Muat Naik Salinan Kad Pengenalan Hadapan :
The recipient id no copy field is required.

Muat Naik Gambar Selfie Bersama Kad Pengenalan Hadapan :
The recipient id selfie field is required.

Nama Penuh :

Nombor Telefon :

Alamat :E-mel :

Pekerjaan :
Gaji Sebulan :
(Masukkan anggaran jika tidak pasti)

Maklumat Bank Penerima : *
Enter bank information:

Nama Bank :

Nama Pemegang Akaun Bank :

Nombor Akaun Bank :
Maklumat Kempen : *

Nama Kempen :

Maklumat Lengkap Kempen :
Maklumat kempen ini adalah bahagian dimana pemohon ceritakan sedikit mengenai kempen kutipan dana yang ingin dibuka secara terperinci

Kategori Kempen :

Jumlah Dana Diperlukan :

Amaun 1 Lot
Caj pengendalian akan dikenakan kepada PEMILIK kempen sekiranya mereka ingin menggunakan perkhidmatan Marhaen.my

Caj pengendalian adalah seperti berikut:

A. 5% (untuk lot yang berharga RM50 dan ke atas)
B. RM2.50 (untuk lot yang berharga bawah RM50)
:
Amaun yang ingin diletakkan dalam satu lot bagi penyumbang untuk menyumbang. Cth: 1 Lot = RM 10

Tarikh Kempen :


Gambar 1 : 

Gambar 2 : 

Gambar 3 : 

Gambar 4 : 

Gambar 5 : 

Gambar 6 : 

Gambar 7 : 

Gambar 8 : 

Gambar 9 : 

Gambar 10: 

Saya bersetuju untuk mendapatkan khidmat marketing yang ditawarkan oleh MarhaenMY untuk memastikan kempen ini lengkap.